Puntjes op de i

  Nieuws

LANGEDIJK - In reactie op het voorpaginaverhaal van vorige week over de Oosterdelmolen, ontving de redactie het navolgende mailtje van Rob Basten, Twuyvermolen (molen A).
'In het verhaal over molen D, aangedragen door Arie Dekker staat een hardnekkig misverstand. Molen D bemaalde niet afdeling D van de polder. De letter aanduiding van de molens in de Geestmerambachtpolder is zuiver alfabetisch van zuid naar noord om de molens uit elkaar te houden. (Vergelijkbaar met de molens bij de Zeswielen in Oudorp). De ongeveer 5500 hectare grote polder werd gelijkelijk door de elf molens bemalen; in de hele polder gold het zelfde peil en alles was waterstaatkundig met elkaar verbonden. Het misverstand duikt steeds weer op in publicaties. Het bemalen van afdelingen zie je wel bij zogenaamde droogmakerijen als de Zijpe, de Beemster en de Schermer bijvoorbeeld.' Bij deze rechtgezet.

Meer berichten