Ontwikkeling Stationsgebied Heerhugowaard

  Nieuws

HEERHUGOWAARD - Nu de fusie tussen Heerhugowaard en Langedijk steeds dichterbij komt, is het van groot belang om rekening te houden met elkaars wensen. Wanneer die uiteenlopen, zoals bij de ontwikkeling van het stationsgebied Heerhugowaard, gaan de gemeenten met elkaar in gesprek om tot een voor beide aanvaardbare overeenkomst te komen. Dat stellen de burgemeesters en wethouders van Heerhugowaard en Langedijk in een gezamenlijk statement.
Dinsdag 4 september heeft zo'n bestuurlijk overleg over de toekomst van het stationsgebied plaatsgevonden. In de bestaande plannen wordt gesproken over hoogbouw van acht tot wel twintig hoor, iets wat veel Langedijkers een doorn in het oog is. In hun statement laten de colleges weten dat er op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau samenwerking tot stand wordt gebracht, met als doel om te komen tot een gezamenlijk gedragen visie voor het stationsgebied. In die visie wordt ook de door Langedijk zo begeerde 'bijzondere aandacht' beloofd voor het Oosterdelgebied. Bestaande afspraken en vastgestelde visies (waaronder de Structuurvisie van Heerhugowaard) vormen daarbij het uitgangspunt. 'Beide colleges zoeken naar overeenstemming in de beeldkwaliteit van het silhouet van het stationsgebied gezien vanuit het Oosterdelgebied, waaraan nieuwe plannen worden getoetst’, aldus de gemeenten in het statement. 'Ook wordt gezamenlijk opgetrokken om de 'groene rand' op de Oost-/Westdijk te behouden.'
Waar nodig of gewenst worden andere stakeholders zoals de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap bij het verdere traject betrokken. De ontwikkeling van het stationsgebied als OV-knooppunt wordt gezien als een gedeelde opgave. 'De beide colleges spreken de overtuiging uit dat met inachtneming van bestaande afspraken, de beoogde plannen in een zodanige vorm gegoten kunnen worden dat daarmee recht wordt gedaan aan de gesignaleerde en geformuleerde wederzijdse belangen.'

Meer berichten