Renovatie riolen

  Nieuws
Stremming diverse kruisingen. (Foto: JWvD)
Stremming diverse kruisingen. (Foto: JWvD) (rodi.nl)

OOSTZAAN - Aansluitend op de bouw van het rioolgemaal achter de brandweerkazerne wordt een aantal aansluitende riolen gerenoveerd. De werkzaamheden vinden plaats in de Korenmolenstraat, Teerstraat en Kerkstraat. Hiervoor is een aantal pompinstallaties nodig met aansluitend leidingwerk en bij een aantal putten een periode van stremming.

De gestremde kruisingen betreft kruising Kerkstraat - Burgemeester Teerstraat, 1, 2, 8, 9, 15 en 16 maart. Kruising Korenmolenstraat - Leertouwerstraat, 5, 6 en 7 maart. Kruising Burgemeester Teerstraat - Burgemeester van Leeuwenstraat, 12 en 13 maart. Inrijden niet mogelijk, woningen blijven bereikbaar. Als werkzaamheden uitlopen of inlopen, kan het zijn dat de stremmingen langer of korter duren. Het kan zijn dat lokaal een aantal kortdurende tijdelijke parkeerverboden zullen gelden. Omleidingen worden zo spoedig als mogelijk verwijderd. Meer informatie is te verkrijgen bij de heer Ebbelaar via info@ebbelaar-engineering.nl. De gemeente Oostzaan is zich er van bewust dat de werkzaamheden overlast zullen veroorzaken en vragen begrip voor de situatie.

Meer berichten