Dit weten veel mensen niet over de flexwoningen in Rijswijk

Huis
Stellen en singles zonder kinderen moeten op de flexwoonlocatie de badkamer delen met andere bewoners. Foto ter illustratie.
Stellen en singles zonder kinderen moeten op de flexwoonlocatie de badkamer delen met andere bewoners. Foto ter illustratie. (Foto: Pexels/Castorly Stock)

Het nieuws afgelopen donderdag dat meer dan dertig statushouders niet vanuit het Best Western Hotel naar een flexwoning wilden verhuizen in Rijswijk, riep - door heel Nederland - vooral veel verontwaardiging op. Toch waren er ook mensen die zich afvroegen of er dan misschien iets ‘mankeerde’ aan de flexwoningen.

Er is niets mis met de flexwoningen, heeft de directeur van Rijswijk Wonen, Rob van den Broeke, volgens Omroep West gezegd. “Volgens hem is er zelfs veel belangstelling voor de containerwoningen”, zo schreef Omroep West, dat zich wel afvroeg waarom de statushouders de woningen dan hebben geweigerd.

‘Te veel huur’

De advocaat van de statushouders, Musa Görsülturk, zou als reden aan NOS hebben genoemd dat aan hen het beeld was voorgehouden dat ze een permanente woning in Rijswijk zouden krijgen, na verblijf in het hotel. Ook zijn de containerwoningen volgens hem te klein, moeten de statushouders er te veel huur voor betalen (de huurprijs voor een kamer bedraagt €230,42, voor een zelfstandige woonunit van ca. 70 vierkante meter bedraagt hij 624 euro kale huur. Daar komen nog servicekosten en stookkosten bij, red.) en kunnen ze ‘de container niet naar eigen wens inrichten’.

Badkamer en woonkamer delen

Dit laatste kan breed worden opgevat. Mogelijk doelt de advocaat op het gedwongen ‘samenwonen’ in de flexwoningen. Veel mensen weten namelijk niet dat sommige bewoners een flexwoning moeten delen: alleenstaanden moeten met maximaal twee anderen gebruikmaken van dezelfde voorzieningen: dezelfde wc, badkamer en keuken. Deze omstandigheid vloeit voor uit de oude situatie: het asielzoekerscentrum op het terrein, waarvoor de units tot november 2022 werden gebruikt. 

Eigen slaapkamer = huur

In de oude situatie woonden er bijvoorbeeld acht mensen per woonunit. Er was één slaapkamer, met vier stapelbedden. Vanaf eind 2022 werden de units aangepast. Nu krijgen bewoners een eigen slaapkamer - een voorwaarde voor het mogen vragen van huur door de woningcorporatie -, maar is er nog steeds een gezamenlijke badkamer, keuken en wc. Maaike Harmsen (ChristenUnie) is hier kritisch over. Zij gaat het Rijswijks college vragen hoe de veiligheid van vrouwelijke statushouders gewaarborgd is bij deze woonvormen.

Overigens geldt het moeten delen van keuken, douche en wc alleen voor singles. Stellen en gezinnen met kinderen hebben hun eigen voorzieningen. Overigens maken spoedzoekers alleen aanspraak op een kamer, niet op een zelfstandige woonruimte.

‘Dolgraag hier terecht’ 

Rijswijk Wonen-directeur Rob van den Broeke zei tegen Omroep West: “Wij krijgen ook mailtjes en telefoontjes van mensen die dolgraag hier terecht willen”. Het is niet bekend of zij op de hoogte zijn van de precieze invulling van de woonvormen. Na de statushouders zijn mensen uit de maatschappelijke opvang aan de beurt om hun intrek te nemen op de flexwoonlocatie; daarna andere spoedzoekers, zoals mensen die in scheiding liggen.

Vragen aan wethouder

De statushouders die weigerden te tekenen voor de flexwoningen, hadden in elk geval iets anders verwacht: namelijk dat ze direct na het hotel naar een sociale huurwoning zouden kunnen. Verschillende politieke partijen in Rijswijk gaan verantwoordelijk wethouder Gijs van Malsen (o.a. Volkshuisvesting, Opvang nieuwkomers/vluchtelingen en Integratie) nu vragen hoe het kan dat deze onjuiste veronderstelling bij de statushouders is ontstaan. Het gaat om D66, ChristenUnie, GroenLinks en PvdA - de eigen partij van de wethouder. 

Hoe kan het dat de statushouders dachten dat ze meteen een sociale huurwoning zouden krijgen?

“Heeft de wethouder enige verklaring voor het feit dat de statushouders in de veronderstelling waren dat ze meteen een sociale huurwoning toegewezen zouden krijgen, nog voor de verhuizing naar de flexlocatie?”, is een van de vragen. En: “Heeft de wethouder nog andere redenen in beeld over de onvrede van de statushouders die kunnen verklaren waarom de optie van snelle huisvesting op de flexlocatie niet door een deel van de statushouders werd aangegrepen?”

Morgen zal de wethouder de vragen moeten beantwoorden tijdens de Forum Stad-vergadering van 4 april. Die is via deze link te volgen. 

Deze tekst is aangepast op 3 april 2023 om 16:05 uur: eerder stond er dat stellen zonder kinderen ook voorzieningen moeten delen. Dat is niet het geval.