‘We willen buitenbad in Vlaardingen’

Sport
De Krabbeplas is wegens de blijkbaar niet uit te roeien blauwalg geen alternatief meer om als buitenbad te fungeren. (Foto: UWM)
De Krabbeplas is wegens de blijkbaar niet uit te roeien blauwalg geen alternatief meer om als buitenbad te fungeren. (Foto: UWM)

Het is nogal wat jaren geleden, dat een groepje Vlaardingers zichtbaar kansloos pleitte voor de terugkeer van een buitenbad met ligweide. Op de Markt schudde het stadsbestuur meewarig en afkeurend het hoofd.

Met de niet uitgesproken, maar wel uitgestraalde boodschap “waarom steken jullie zoveel energie in een overbodige voorziening. De Krabbeplas ligt in de achtertuin en het strand naast de deur.” Zo ontstond in 2016 ook het Facebook-account ‘We willen een buitenbad in Vlaardingen’. Later volgde een petitie op internet. “We zijn het zat om in een vieze sloot te zwemmen.” Het leverde bijna duizend handtekeningen op. Het stadsbestuur liet zich niet vermurwen. Zoals dat ook in 2015 gebeurde toen een voorstel van Stadslab Vlaardingen in de prullenmand verdween. Vijf jaar later haalde B&W echt een streep door de buitenbadwens, maar zond niet veel later toch een onderzoeksbureau op pad om te peilen wat de Vlaardinger wilden. “Een buitenbad”, reageerde de overgrote meerderheid. Inmiddels blijken op de Markt, wellicht geactiveerd door de niet uit te roeien blauwalg in de Krabbeplas, de ogen toch geopend. De Kulk (pas een kwart eeuw oud, terwijl het Kolpabad het een halve eeuw vol hield) is aan zijn levenseinde en er wordt voor nieuwbouw gekozen. Met mogelijk een buitenbad. “Hoewel het een extra investering vergt, wordt serieus onderzocht of dat een optie is”. Het levert op social media niet alleen juichende reacties op. “Want”, schrijft iemand, “men kan dan wel een buitenbad willen. De aanleg kost vast nogal wat en levert een navenant hoge entreeprijs op.”

Over het bouwen van een zwembad op de Vlaardings/Schiedamse grens als opvolger voor de Kulk en het Schiedamse Groenoord wordt inmiddels niet meer gesproken.