Ambachtsweg wordt verkeersonveiliger, deze maatregelen moeten helpen

Politiek
Met smileys wil de gemeente de automobilisten op de Ambachtsweg attenderen op de maximum snelheid.
Met smileys wil de gemeente de automobilisten op de Ambachtsweg attenderen op de maximum snelheid. (Foto: Archief)

Met de openstelling van de Ambachtsweg per 1 januari in één richting wordt de verkeerssituatie daar een stuk onveiliger, erkent het Westlands college van B en W. Met verschillende maatregelen probeert de gemeente de risico’s te dempen. Verder maakt het college op 1 december bekend dat het plan om buslijn 30 tijdens werkzaamheden in Wateringen aan de Herenstraat/Oosteinde via de Ambachtsweg en Poeldijkseweg te laten omrijden, niet doorgaat. EBS geeft aan dat het niet mogelijk is.

In januari beginnen er onderhoudswerkzaamheden aan de Herenstraat/Oosteinde. Dan wordt het Oosteinde afgesloten. Om die reden wordt de Ambachtsweg vanaf 1 januari opengesteld in de richting van Den Haag, om een verkeersinfarct te voorkomen. Ideaal is dat niet, geeft de gemeente aan. Daarom wordt er gewerkt aan een andere omleiding, on overleg met de omwonenden en andere belanghebbenden. 

Verkeersonveiliger

Tot die tijd zal de situatie op de Ambachtsweg, die nu de functie heeft van erftoegangsweg, een stuk drukker en verkeersonveiliger worden. Om het toch zo veilig mogelijk te maken, komen er smileys die de snelheid van de automobilisten aangeven. Ook mogen er - buiten bestemmingsverkeer - geen vrachtwagens rijden om te voorkomen dat die in conflict komen met langzaam verkeer op de smalle rijbaan, en om te zorgen dat mensen geen overlast ervaren van de trillingen. Mogelijk vinden er extra verkeerscontroles plaats. Daarover gaat de gemeente nog in gesprek met de hulpdiensten en de politie.

Buslijn 30

Buslijn 30 zou tijdens de werkzaamheden vanaf half januari omrijden via de Erasmusweg, Ambachtsweg, Kerklaan en Plein. Maar EBS heeft aangegeven niet via de Ambachtsweg te kunnen rijden, omdat het daar drukker wordt door de gedeeltelijke openstelling, met het missen van aansluitingen als gevolg. Ook via de Poeldijkseweg zou dat het geval zijn. Er wordt nu gekeken naar andere mogelijke routes.

Bereikbaarheid

Om het Wateringse centrum bereikbaar te houden tijdens de werkzaamheden, wordt onderzocht of delen van Herenstraat en Oosteinde tijdens weekends in één richting open kunnen. Ook wordt gekeken of de doorstroming op het kruispunt Poeldijkseweg/Erasmusweg kan worden verbeterd, zodat het noordelijke gedeelte en centrum van Wateringen zo goed mogelijk bereikbaar blijft.