Schoorlaar Jan Engelbregt houdt namens het Burgerinitiatief zijn betoog in de Statenzaal.
Schoorlaar Jan Engelbregt houdt namens het Burgerinitiatief zijn betoog in de Statenzaal. ((Foto: aangeleverd))

Burgerinitiatief tegen bomenkap boekt tijdwinst in Provinciale Staten

Door Ed Bausch

SCHOORL - De geplande kap van bossen in de Schoorlse duinen brengt al geruime tijd menigeen in beroering. Om eco-diversiteit en grijs duin terug te brengen zouden zeker drie bossen volledig gekapt moeten worden volgens gebiedsbeheerder Staatsbosbeheer.

Verontruste burgers op koers naar Provinciehuis

Een deel van de inwoners en recreanten en toeristen deelt die mening niet. Lijnrecht staat men tegenover elkaar. Een groep verontruste burgers zette de stap naar het indienen van een Burgerinitiatief, een nieuw democratisch recht. In november verklaarden Provinciale Staten van Noord-Holland het Schoorlse Burgerinitiatief tegen bomenkap geldig, een primeur. Maandagmiddag 3 februari was een groot deel van de maandelijkse Statenvergadering eraan gewijd. En dat leidde voor een overvolle publieke tribune tot een verrassende voorlopige ontknoping.

'Enorme opluchting'

Nadat Schoorlaar Jan Engelbregt namens het Burgerinitiatief in de Statenzaal zijn betoog had gehouden waren de politieke partijen aan de beurt om hun standpunten te verklaren en moties in te dienen voor of tegen gedeeltelijke bomenkap. Daarna schorste Arthur van Dijk, Commissaris van de Koning, de vergadering. Het was de bedoeling dat Gedeputeerde Esther Rommel (VVD) na de pauze het standpunt van Gedeputeerde Staten zou verkondigen en dat daarna de stemming zou plaatsvinden over de bomenkap. Maar het liep heel anders.

Aanloop tot verrassing

De pauze duurde veel langer dan gepland en daarna bleek dat de Gedeputeerde niet het standpunt van het College over de bomenkap wilde verdedigen en ook niet dat de Staten over de bomenkap zouden gaan stemmen. Het leek haar ongepast om op dit moment een besluit te nemen. De Gedeputeerde wil eerst in gesprek gaan met de initiatiefnemers van het Burgerinitiatief. Een aantal fracties sputterde tegen, maar de Commissaris van de Koning steunde zijn Gedeputeerde. Het lijkt er op dat de indieners van het Burgerinitiatief veel respect hebben afgedwongen met hun degelijke werk en met hun draagvlak.

Te risicovol experiment?

Als men uit de politieke standpunten iets zou kunnen opmaken is het dat er in dit traject veel te weinig ruimte was voor participatie vanuit de samenleving. Participatie die andere inzichten had kunnen aandragen. De discussie in de Staten leerde ook dat er bij lange na geen afdoende wetenschappelijke onderbouwing is voor de kap. Niemand kan zeggen of het kappen van bos de ecostructuur kan veranderen of verbeteren. Daarmee zou de bomenkap wel eens een veel te groot en risicovol experiment kunnen zijn. Ook zou de bomenkap in de geplande omvang teveel de commerciële belangen van houtopbrengst kunnen ondersteunen en te weinig aandacht geven aan de beleving van natuur. Maar heel veel hoop boden de betogen van de woordvoerders voor de pauze zeker nog niet.

Compromis levert tijdwinst

Was het de tot een compromis gerichte houding van het bestuur van het Burgerinitiatief die de Gedeputeerde tot een omslag bracht? Jan Engelbregt had de Statenleden verzekerd dat hij en zijn achterban van verdere procedures af zouden zien als nu slechts alleen een deel van het Van Steijnbos zou worden gekapt en dat er daarna ruim de tijd, minimaal vijf jaar, zou worden genomen om te kijken wat dat voor de ecostructuur zou betekenen. Zou dit niet een voorstel kunnen zijn dat de angel uit de discussie haalt. Een voorstel waardoor men kan inzien dat er teveel niet-onderkende aspecten aan de bomenkap zitten? "De grootste winst van vandaag is de tijdwinst", zegt een opgetogen Jan Engelbregt na terugkeer in Schoorl. "Het is duidelijk dat de tijdgeest de gedachten over de betekenis van bomen verandert. Ook het ministerie wil opnieuw kijken of het kader van Natura 2000 bijstelling behoeft. Sowieso staan daar eigenlijk alleen maar wensen in, geen kwantificeringen." Hoe dan ook is duidelijk dat een groep burgers in een klein dorp haar democratisch recht pakte, draagvlak vond, zorgvuldig werk leverde en respect afdwong in het hol van de leeuw. Misschien werd zo de vloer gelegd voor een echt feitelijke discussie. Gedeputeerde Esther Rommel gaf maandagmiddag aan dat het College van Gedeputeerde Staten de maatschappelijke participatie echt serieus neemt. Misschien werd zo de vloer gelegd voor een op feiten gebaseerde discussie die een beter evenwicht kan brengen in de belangen van beheer en beleving van natuur dan nu ter beslissing voorlag.

Marsha Bakker
Meer berichten