In groepjes konden de aanwezigen hun gedachten laten gaan over een zestal stellingen met betrekking tot  parkeerbeleid.
In groepjes konden de aanwezigen hun gedachten laten gaan over een zestal stellingen met betrekking tot parkeerbeleid. ((Foto: Ed Bausch))

Gespreksavond over parkeerbeleid gemeente Bergen

DOOR ED BAUSCH

BERGEN - Puzzelstukjes verzamelen. Zo kun je de werkzame sfeer kenschetsen die maandagavond heerste in de bibliotheek van Bergen. In groepjes konden de ruim veertig opgekomen inwoners en ondernemers hun gedachten laten gaan over een zestal stellingen met betrekking tot een nieuw parkeerbeleid.

Wethouder Erik Bekkering: "Parkeerbeleid moet echt kwaliteit hebben, dus ik heb geen haast"

"Vooral alles opschrijven", riep de langskomende projectleider steeds. "Ik ben erop gespitst om eerst de ervaringen en gedachten van inwoners en ondernemers te horen. Pas dan kunnen we gaan werken aan een schets voor een actualisering van parkeerbeleid." Wethouder Erik Bekkering maakt met zijn team een tournee langs de grotere kernen, 3 maart in De Blinkerd in Schoorl en 11 maart in Post aan Zee in Egmond aan Zee, steeds om 19.00 uur. "Iedereen is van harte welkom."

'Een oplossing voor de een is een probleem voor de ander'

Koppijn, zou je zeggen, als parkeerbeleid in je portefeuille zit. Een beleidsterrein dat bol staat van conflicterende belangen, van individueel belang tegenover algemeen belang. Maar voor Bekkering, nog niet zo heel lang wethouder van de gemeente Bergen, is het juist een heel boeiend onderdeel van zijn werk, met veel verschillende aspecten. Overtuigend stond hij maandagavond in de gastvrije bibliotheek van Bergen zijn verhaal te houden voor een gemêleerd gezelschap van betrokken inwoners en ondernemers. Niet het verhaal met zijn idee over toekomstig parkeerbeleid. Want dat idee heeft hij nog niet. "Ik zie het met mijn medewerkers als onze missie om draagvlak te vinden voor een afwogen parkeerbeleid dat op een begrijpelijke en moderne manier recht doet aan inwoners, ondernemers en toeristen. "

"We leven van gastvrijheid"

"Want de belangen van die doelgroepen kunnen enorm verschillen. Laten we wel wezen: de gemeente leeft van het bieden van gastvrijheid. En dan voeg ik graag nog een prachtige kans op duurzaamheid toe. Dat is bovendien ook hard nodig. Misschien bepaalt dat uiteindelijk wel ons gedeelde belang." Kwaliteit voor haast, dat haast hij zich steeds te zeggen. "Een eenduidige oplossing voor de hele gemeente is er niet. De diverse dorpskernen en buurtschappen zijn heel verschillend van aard, een eenduidig gemeentelijk beleid is daarom niet mogelijk. En een dorpscentrum vereist weer heel andere gedachten dan een meer aan de rand gelegen wijk. Dus wij gaan op zoek naar het leveren van maatwerk."

Vragen vragen vragen

Verdienen hotels nu aan parkeergeld? Mag je zomaar paaltjes de grond in jassen op de gemeentegrond voor je woning? Is het zônestelsel niet veel te ingewikkeld? Is het eerlijk en begrijpelijk als het parkeren duurder zou worden bij evenementen? Wat gebeurt er als je het parkeren in het centrum duurder maakt dan in een net buiten het centrum gelegen wijk? Zijn er voldoende plaatsen om aan de aanvragen voor vergunningen te kunnen voldoen? Hoeveel vergunningen per woning zijn er eigenlijk toegestaan? Moet iedere winkel wel tot voor de stoep bereikbaar zijn met een auto? Zou je niet extra moeten betalen als je je garage niet gebruikt om te parkeren maar om te knutselen of voor opslag? Vragen, vragen, vragen.

Visioen

Wethouder Bekkering heeft het zich stellig voorgenomen: er moet een weg zijn voor een breedgedragen beleid. En in de verte ziet hij wel een kans: transferia aan de rand van de drukke kernen, met een distributiecentrum van waaruit bevoorrading van de winkels kan plaatsvinden. En dan zonnepanelen op het dak. "We zijn nu eenmaal een heel attractieve kustgemeente, we leven van gastvrijheid, we moeten er alles aan doen om het mooie te koesteren."

Spontaan komen naar de volgende bijeenkomsten kan ook, maar aanmelden via projectassistenten ro@debuch.nl is nog mooier. De wethouder zorgt voor koffie en sapjes en hangt zijn oren te luister bij de levendige discussies.

Marsha Bakker
Meer berichten