Woon- en parkeerlasten niet verhogen

  Nieuws

EGMOND-BINNEN - KIES Lokaal wil de woonlasten waaronder OZB, parkeerheffing, parkeervergunning, en de toeristenbelasting in 2019 niet met de inflatie van 2% verhogen. 10 juli jl. is in de gemeenteraad de kadernota besproken. Daarin staat dat het college voornemens is de OZB, parkeertarieven/vergunningen, en de toeristenbelasting met genoemde 2% te laten stijgen. Het is KIES Lokaal D66, CDA en PvdA de afgelopen 4 jaren gelukt om de woonlasten nagenoeg gelijk te houden en sommige lasten zelfs iets te laten dalen ! OZB wordt berekend met een percentage over de waarde van uw woning. Dus is uw OZB gestegen dan is dit vanwege waardevermeerdering van uw huis. De afvalstoffen- en rioolheffing wil KIES Lokaal ook niet laten stijgen, maar deze moet wél kostendekkend zijn. Hier had de VVD een motie over voorbereid. Om een stijging hiervan voor de inwoners te dekken , opperde KIES Lokaal hiervoor een jaarlijkse provisie van de HVC te gebruiken. Helaas bleek dit niet mogelijk . Tenslotte werd een door KIES Lokaal voorbereidde, ingediende motie om deze lasten gelijk te houden voor 2019, door alle partijen gesteund.

Meer berichten