De Kweekvijver nam in Oostzaan het voortouw.
De Kweekvijver nam in Oostzaan het voortouw. ((Foto: Pim Beudeker))

Leerkrachten trappen af op het Kerkplein

OOSTZAAN – Afgelopen donderdag en vrijdag was er de landelijke staking van het onderwijzend personeel. In Oostzaan werd de aftrap van diverse manifestaties in het land gegeven door leerkrachten van de basisschool De Kweekvijver.

Om 9 uur was afgesproken om de aftrap te doen op het Kerkplein. En ruim voor negen uur stonden daar leerkrachten, leerlingen en ouders klaar. Nadat de kerkklokken negen uur hadden geslagen, werd er aan de aanwezigen een tekst uitgedeeld van een protestlied. Op de bekende melodie 'Sexy als ik dans' zong iedereen mee.

De tekst was geschreven door Petra, een van de leerkrachten van De Kweekvijver. Na het zingen van het lied was er nog enige uitwisseling mogelijk tussen leerkrachten en overige aanwezigen. Duidelijk werd gemaakt, dat bleek ook al uit de tekst van het lied, dat het niet gaat om meer geld in de eigen portemonnee.

Petra en Monique: "Het gaat om het tekort aan leerkrachten, gaven de leerkrachten aan. Als nu een collega ziek is, gaan de andere collega's een tandje bijzetten. Invallers zijn niet meer te krijgen. En soms zijn we dan gedwongen de kinderen te verdelen over andere klassen. Daar zit ook een maximum aan, dus uiteindelijk moeten we de kinderen maar een opdracht geven en moeten zij zelf aan de slag. Dat is geen goede oplossing, het ontbreekt dan aan de noodzakelijke overdracht van kennis die kinderen wel degelijk nodig hebben. Het resultaat is dat de kwaliteit alleen maar achteruit gaat. Dat is niet goed voor de kinderen."

Deze insteek blijkt ook de teksten op de shirts, spandoeken en vellen papier. Vervolgens ging de groep op pad naar Amsterdam om zich daar aan te sluiten bij de manifestatie op de Dam.

Meer berichten