(Foto: aangeleverd)

Politiek Platform Landsmeer

'Gebaseerd op échte feiten'

door Marc de Jong

In deze politieke rubriek brengen we je achtergrondinformatie en beschouwingen over politieke onderwerpen die voor jou van belang zijn. Of gewoon leuk om te weten. Altijd met een verrassende kijk op de zaak, eerlijk, kritisch en gebaseerd op echte feiten.

De eerste informatieavond van de gemeenteraad over de zelfstandigheid van Landsmeer was redelijk goed bezocht, maar de aanwezigen waren niet allemaal even enthousiast. De organiserende politici zelf moesten ook wel eerlijk toegeven dat het beter gekund had. De aanwezige raadsleden probeerden de toehoorders helder en eenduidig antwoord te geven op de vele vragen, maar slaagden daar niet altijd in. Zo tergde André La Fontaine van Positief Landsmeer zijn collega-raadsleden door zich niet te houden aan onderling gemaakte afspraken. La Fontaine concludeerde uiteindelijk dat een referendum in zijn ogen steeds dichterbij komt.

D66-voorman Bert de Ridder vond het een 'leerzame avond', maar moest ook wel toegeven dat de voorbereiding beter had gekund. In die zin leek de bijeenkomst vorige week in Den Ilp een soort try-out-voorstelling, waarna nog kon worden geknutseld aan de voorstelling. De Ridder concludeerde dat de gemeenteraad Landsmeerders 'tussen 2015 en nu klaarblijkelijk te weinig' zou hebben geïnformeerd. Ook GroenLinks concludeerde dat 'inwoners nog steeds te weinig weten om zelf een standpunt te hebben.' Jacobien van Boeijen van die partij liet na de avond wel noteren: "We hopen dat het een bestuurlijke fusie wordt omdat we denken dat dit Landsmeerders het meeste oplevert.' Monique Hop van Lijst Hop en Honing vond ook dat de informatieverstrekking aan de aanwezigen niet goed was geweest. Zij weet dit aan 'te weinig grip van de raad op het voortraject'.

CDA'er Eric Knibbe was ook aanwezig in Den Ilp, ondanks dat die partij een nieuwe tour door het dorp niet zag zitten. Knibbe vond juist dat 'mensen die zeggen niet geïnformeerd te zijn, ook goed moeten kijken naar wat ze zelf gedaan hebben om geïnformeerd te raken.' Ook de PvdA zag de informatieavonden niet zitten en fractieleider Mark Jan Prins besloot daarom weg te blijven. De gemeenteraad heeft nooit officieel besloten dat een bestuurlijke fusie met Edam-Volendam en Waterland er moet komen en dus vond de PvdA het organiseren van de informatieronde 'ondoordacht'. Prins zei achteraf 'niet verbaasd' te zijn over de eerste respons op de fusiecampagne.

Lokaal Landsmeer zei na de Ilpse bijeenkomst bij monde van Ellie Buijs de menselijke maat te missen en te weinig begrip te zien voor mensen die hun huiswerk niet gedaan zouden hebben. Buijs zag 'te weinig ruimte voor emotie rondom de voorgenomen fusie'. De VVD, die de informatieavonden helemaal niet zag zitten, had zich niet bemoeid met de voorbereidingen. De partij concludeerde aan het eind kortweg: "De meerderheid van de gemeenteraad weet zich geen raad."

Meer berichten