Viaduct moet doorstroming Thorbeckeweg verbeteren

  Nieuws

REGIO - Een ongelijkvloerse kruising bij de Vijfhoek moet de verkeersproblemen op de Thorbeckeweg in Zaandam Zuid oplossen. Deze variant heeft volgens de gemeenten Zaanstad en Oostzaan, Provincie en Vervoersregio de meeste kans van slagen om de verwachte verkeersdrukte in de toekomst aan te pakken.
De Thorbeckeweg is een belangrijke ontsluitingsweg voor Zaanstad en de aangrenzende industrieterreinen. De drukte op deze verkeersader zal in de toekomst alleen maar groter worden waardoor maatregelen nu noodzakelijk zijn. Uit een drietal scenario's heeft de gemeente nu gekozen voor variant AVANT met de aanleg van een ongelijkvloerse kruising bij de Vijfhoek, verplaatsing van aansluitingen en de aanleg van vrije busbanen.
Volgens de betrokken instanties is gebleken dat dit alternatief het meest kansrijk is, de meeste voordelen biedt, een zeer breed draagvlak onder omgevingspartijen heeft en dit het enige alternatief is dat een robuuste oplossing biedt voor de Vijfhoek. Het biedt volgens de vervoerregio tegelijkertijd de beste inpassingmogelijkheden voor de HOV maatregelen en heeft de hoogst gemiddelde snelheden voor OV en het wegverkeer. De geschatte kosten voor deze oplossing zijn tussen 65 en 75 miljoen euro.
Deze voorkeursvariant wordt nu verder bekeken en er wordt onderzocht of het plan technisch haalbaar is. Daarnaast wordt gekeken of de wensen voor meer groen en betere fietsroutes mogelijk zijn. Ook de bereikbaarheid van de tankstations wordt nog verder onderzocht. Pas daarna wordt een definitief plan vastgesteld. (Bron: Nieuwspartner NH)

Meer berichten