Gezonde kids in Het Klimduin

Algemeen
Meer weten: kijk op www.hetklimduin.nl
Meer weten: kijk op www.hetklimduin.nl (Foto: aangeleverd)

GROET - Allemaal gezonde kinderen in kindcentrum Het Klinduim. Hoe dat kan? Door het hele kindcentrum werken de kinderen deze periode aan het thema ziek/gezond. Kinderen onderzoeken hoe je fit kunt worden en blijven. Welke voeding is dan gezond of ongezond?

In de dokterspraktijk spelen peuters en kleuters samen na wat er in het echte leven kan gebeuren. En daar komt heel wat bij kijken! Bellen met de praktijk om een afspraak te maken, vertellen waar het pijn doet, onderzoeken wat de oorzaak kan zijn en dan een recept uitschrijven voor de apotheek. Het is nét echt! De oudere kinderen bewegen dagelijks tijdens de gymlessen: dansen, hardlopen, buikspieroefeningen en een stevig conditiecircuit. Wordt je conditie beter als je meer oefent? Dat zal het onderzoek uitwijzen! In kindcentrum Het Klimduin vind je basisonderwijs, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Het Klimduin is voor alle kinderen van 2 tot 12 jaar uit Schoorl, Groet en omgeving. Er is een doorgaande ontwikkelingslijn met één pedagogische visie en een eenduidig pedagogisch klimaat.

Meer weten: kijk op www.hetklimduin.nl