CYAN mag zich definitief niet vestigen aan Nijverheidsplein

Algemeen
Het team van CYAN Circulair. CYAN begrijpt weinig van de beweegredenen van de wethouder.
Het team van CYAN Circulair. CYAN begrijpt weinig van de beweegredenen van de wethouder. (Foto: AG Heeremans Photography)

HEERHUGOWAARD - Het College van B&W van Dijk en Waard heeft CYAN Circulair Ambachtscentrum donderdag 17 november laten weten dat CYAN zich definitief niet mag vestigen aan de locatie aan het Nijverheidsplein in Heerhugowaard. Als reden geeft het college aan dat zij de locatie niet geschikt vindt omdat deze niet in de buurt van een milieustraat ligt; het college verwijst daarbij naar landelijke richtlijnen die dat echter helemaal niet voorschrijven. 

Daarnaast is het college van mening dat de gevraagde ruimte voor de kringloopwinkel gelet op de oppervlakte niet kan worden aangemerkt als ‘ondergeschikte detailhandel’, omdat de oppervlakte die in het praatstuk dat door CYAN bij het college was neergelegd niet als ‘ondergeschikt’ kan worden aangemerkt. 

CYAN Circulair Ambachtscentrum is verbijsterd door dit besluit. “Tijdens de raadsvergadering van 24 mei zegde de wethouder immers nadrukkelijk toe dat het college er, mede met het oog op de naderende deadline, ‘alles aan wil doen om een oplossing te vinden en daarbij alle mogelijkheden te willen bekijken’ en daartoe de ‘gesprekken hierover met CYAN te willen intensiveren’. Toch volgde dit besluit op een ‘radiostilte’ van tien weken en bleek een inhoudelijk gesprek over de uitgebreide verkenning die CYAN in dat kader als ‘praatstuk’ heeft laten opstellen in het geheel niet mogelijk. 

Ook bleek de wethouder niet gevoelig voor het feit dat CYAN een belangrijk baken vormt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt én inmiddels aantoonbaar stappen heeft gezet en winkelruimte heeft omgevormd naar verschillende werkplaatsen, een kledingatelier en recent ook een erkend Repair Café is. CYAN vindt dit onbegrijpelijk, zeker als men zich realiseert dat op Rijksniveau wordt gestreefd naar een landelijk dekkend netwerk aan Circulaire Ambachtscentra in 2030. 

Waar geen wil is, is geen weg zo lijkt het. CYAN ziet echter wel degelijk aanknopingspunten in het huidige locatiebeleid en zal zich de komende tijd beraden over vervolgstappen.”