Joost, regiodirecteur Egmond-Heiloo en Fleur, trainee Innovatie van Zorgcirkel Prins Hendrik zijn op zoek naar vrijwilligers en ervaringsdeskundigen.
Joost, regiodirecteur Egmond-Heiloo en Fleur, trainee Innovatie van Zorgcirkel Prins Hendrik zijn op zoek naar vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. (Foto: VINCENTDEVRIESFOTO.NL)

Dementie: hulptroepen gezocht

EGMOND AAN ZEE - Het is al erg genoeg. Het aantal mensen met dementie is door de vergrijzing de afgelopen 70 jaar vervijfvoudigd tot ruim 280.000. Het aantal zal de komende 25 jaar verdubbelen tot meer dan een half miljoen. De Zorgcirkel - uit Egmond aan Zee - is daarom onlangs met een nieuw project gestart waarbij mensen met dementie een vertrouwenspersoon krijgen toegewezen. Een speciaal opgezet team gaat de wijk in om mensen met dementie thuis iets meer te bieden dan praktische zorg: sociale en psychologische ondersteuning. De Zorgcirkel is op zoek naar meer vrijwilligers voor dit unieke project.

''In de zomer van 2019 is er in Egmond aan Zee een onderzoek op dit gebied uitgevoerd,'' zegt Fleur Vis, die nauw betrokken is bij dit initiatief samen met Joost Lammerts. ''Onderzoekers van de Tao of Care zijn de wijk ingegaan en hebben gesproken met professionals, mensen met dementie, naasten, buren en verschillende organisaties en informele partijen. Ook hier werd duidelijk dat er veel goede zorg en ondersteuning is, maar dat betrokkenen ook nog een leemte ervaren. Het gaat om vrijwilligers die een paar uur per week op bezoek gaan voor een kopje koffie of een wandeling: maar het gaat om meer dan dat. Iemand die er ook is voor een gesprek over moeilijke onderwerpen en het helpen om contacten te leggen, die door de ziekte moeilijk of wellicht zelfs weggevallen zijn. Ook is er ondersteuning voor mantelzorgers, zodat zij op adem kunnen komen.''

Anne-Mei The

Uit jarenlang onderzoek van onder andere Anne-Mei The (hoogleraar zorg en dementie) bleek dat er een kloof bestaat tussen de behoeften van mensen met dementie en naasten en het huidige aanbod. Er is heel veel goede zorg en ondersteuning, maar er is ook een groot gemis wat niet door de huidige zorg opgevangen kan worden. Medisch/praktische ondersteuning is nodig en zinvol, maar mensen met dementie en hun naasten geven vooral aan behoefte te hebben aan sociale en psychologische ondersteuning. Het gaat dan over dimensies, zoals het omgaan met de ziekte, inpassen van die manier van omgaan in je leven, verwachtingen bijstellen, de veranderende rol in de samenleving en omgaan met stigma.

Sociale Benadering

Fleur Vis: ''Mensen met dementie willen niets liever dan zo gewoon mogelijk doorleven, ondanks de ontwrichtingen van hun ziekte. Wat ze vroeger deden en waar ze bevrediging uithaalden wordt moeilijker en er moet worden gezocht naar nieuwe invullingen van het leven en de dag. Ook relaties met dierbaren en de omgeving komen onder druk te staan. Met behulp van teams Sociale Benadering, (bestaande uit professionals met verschillende achtergronden, al dan niet uit de zorg) in de wijk proberen we mensen met dementie en naasten te ondersteunen in het gewone leven zodat ze zo lang mogelijk op een prettige manier thuis kunnen blijven wonen. De Zorgcirkel is nu op zoek naar vrijwilligers en ervaringsdeskundigen die de teams hierbij kunnen helpen.''

Bezorg mensen met dementie een moment naar uit te kijken. Als vrijwilliger is het belangrijk gemotiveerd te zijn om mensen met dementie en hun naasten te ondersteunen. Daarnaast moet je kunnen verbinden, zowel in het contact met mensen als met initiatieven en organisaties in de wijk. Vrijwilligers kunnen echt het verschil maken in de ondersteuning voor mensen met dementie en naasten..

Meer informatie? Bel of mail naar Fleur Vis via 06 15507453 of f.vis@zorgcirkel.com

Meer berichten