Tweede kwartaalrapportage handhaving aan raad aangeboden

  Nieuws

GEMEENTE BERGEN - Provincie Noord-Holland heeft gemeente Bergen vorig jaar nadrukkelijk verzocht om actief op te treden tegen de permanente bewoning van recreatiewoningen. Binnen twee jaar moet de gemeente alle permanente bewoning van recreatiewoningen hebben beëindigd. Ieder kwartaal rapporteert het college van burgemeester en wethouders de voortgang aan de provincie en de gemeenteraad van Bergen. De tweede kwartaalrapportage is gereed .


409 recreatiewoningen in handhaving

In het tweede kwartaal (van april tot juni 2018) is de handhaving van de permanente bewoning van recreatiewoningen voortgezet door de gemeente. Uit het onderzoek en uitgevoerde inventarisatie bestond het vermoeden dat er sprake was van ongeveer 400 adressen die permanent worden bewoond. Bij nader onderzoek in dit kwartaal is dat aantal teruggebracht tot 357. Het gaat om 256 recreatiewoningen op recreatieterreinen en 101 op particuliere erven.
In het tweede kwartaal zijn ook nog eens 200 adressen onderzocht die in eerste instantie een onduidelijk beeld gaven. Na onderzoek blijven er 54 adressen over waarvan een vermoeden van permanente bewoning bestaat (14 op recreatieterreinen, 40 op particuliere erven). Daarmee kwam het totaal op 411 (357). Op één adres geldt echter een gedoogbeschikking, één adres is in 2016 ingetrokken. Het totaal aantal te handhaven adressen komt daarmee op 409.
Stapsgewijs

De handhaving wordt in delen opgepakt. Ieder kwartaal wordt de handhaving op een deel van de 409 adressen opgestart. In het tweede kwartaal is gestart met de handhaving van 112 adressen. Dit zijn enkel recreatiewoningen op recreatieterreinen. Inmiddels is duidelijk dat er binnenkort 14 vooraankondigingen verzonden kunnen worden, waarbij het voldoende aannemelijk is dat het adres permanent wordt bewoond. Bij de overige adressen is meer onderzoek nodig om vast te stellen dat ze permanent bewoond of recreatief gebruikt worden.

Tijdelijke vergunning   

De gemeenteraad heeft mogelijk gemaakt dat recreatiewoningen die op een particulier erf liggen onder voorwaarden tijdelijk permanent bewoond mogen worden. Dit geldt voor een periode van vijf jaar en alleen voor recreatiewoningen die binnenstedelijk liggen.
Voor de 141 recreatiewoningen uit het handhavingsonderzoek die op particuliere grond liggen, is een eerste toets uitgevoerd om te bepalen of deze in aanmerking komen voor een tijdelijke vergunning. De 37 recreatiewoningen in het buitengebied vallen af, daarmee blijven er 104 over die binnenstedelijk liggen.
Van de 104 voldoen 44 adressen niet aan de gestelde eisen. Voor 23 adressen moet dat nader worden bekeken. Voor 37 adressen geldt dat zij in aanmerking komen. Zij krijgen een brief van de gemeente waarin de mogelijkheden uiteen worden gezet. Zolang er een aanvraag voor een tijdelijke omgevingsafwijkingsvergunning loopt, vindt er geen handhaving plaats op de betreffende recreatiewoning. Er lopen op dit moment twee aanvragen uit het eerste kwartaal.
Hiernaast zijn er in het eerste kwartaal zes aanvragen binnengekomen voor een persoonsgebonden gedoogbeschikking. Daarvan zijn er in het tweede kwartaal twee geweigerd, twee aangehouden en twee verleend. In het tweede kwartaal is nog een persoonsgebonden beschikking aangevraagd.
De tweede kwartaalrapportage wordt aan raad en provincie aangeboden. In het derde kwartaal worden 65 adressen onderzocht. Het gaat hier om recreatiewoningen op recreatieterreinen. Voor vragen kunnen inwoners terecht op projectrecreatiewoningen@bergen-nh.nl

Meer berichten