Muzikante Irma, Rosy en Tereza van de Bibliotheek Langedijk (niet op de foto) zijn de initiatiefnemers van het nieuwe Taalkoor Langedijk.
Muzikante Irma, Rosy en Tereza van de Bibliotheek Langedijk (niet op de foto) zijn de initiatiefnemers van het nieuwe Taalkoor Langedijk. ((Foto: MB/ Rodi Media))

'Tuinpad van mijn vader' stemt treurig, 'Tulpen uit Amsterdam' geeft hoop

LANGEDIJK - 'Tulpen uit Amsterdam', 'Daar bij de waterkant' en 'Zet een raam voor je kaars vannacht'. het zijn enkele voorbeelden uit het repertoire van het onlangs opgerichte Taalkoor van Langedijk. De uit China afkomstige Rosy is een van de initiatiefneemster en vertelt - in bijna foutloos Nederlands - "Toen ik in 2010 in Nederland kwam wonen kende ik de taal niet en vond het daardoor ook moeilijk om contact te maken. Het zingen van Nederlandse liedjes heeft mij enorm geholpen!"

Bibliotheek Langedijk heeft elke woensdagochtend en vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur het Taalcafé. Hier komen mensen samen die in een gemoedelijke sfeer extra oefenen met het lezen, schrijven of spreken van de Nederlandse taal. Er is inmiddels een vaste groep bezoekers. Waaronder Rosy. Zij heeft het initiatief genomen om een taalkoor op te richten voor mensen die van oorsprong een andere taal spreken. "In de Week van de Alfabetisering hield de bibliotheek verschillende activiteiten. Vrijdag 7 september was er een feestelijke ochtend rond het onderwerp Taal waar onder begeleiding van muzikante Irma met elkaar werd gezongen. Dat was zo fijn! Ik zag om me heen dat mensen er van genoten om Nederlandse liedjes te zingen en uit hun schulp kropen. Zo ontstond bij mij het idee om hier een vervolg aan te geven. Muziek verbindt mensen met elkaar. Zelfs wanneer taal een barrière vormt, kunnen we elkaar begrijpen in muziek."

In samenwerking met Tereza van Bibliotheek Langedijk werd dirigente Irma benaderd en zo ontstond het idee voor een wekelijks Taalkoor. "Iedereen die vanuit belangstelling of professie betrokken is bij het leren van het Nederlands, is van harte welkom om mee te doen en om te komen kijken wat er in Langedijk gebeurt aan informele taalondersteuning. Die ondersteuning is hard nodig, want het voldoende beheersen van het Nederlands is namelijk niet voor iedereen vanzelfsprekend. Veel mensen met een buitenlandse achtergrond, maar zeker ook autochtone Nederlanders lopen aan tegen een talig probleem. Het lezen van brieven, het (digitaal) invullen van formulieren en het begrijpen van informatie kan erg ingewikkeld zijn. Gelukkig ondersteunt de bibliotheek graag, met behulp van veel getrainde vrijwilligers", aldus Tereza. "Een nieuwe taal leren is lastig. Zeker als je hier nog weinig mensen kent. Samen zingen zorgt ervoor dat je mensen leert kennen die hetzelfde meemaken als jij. De liedjes maken ook allerlei emoties los. Ik word bijvoorbeeld altijd een beetje verdrietig van 'Het tuinpad van mijn vader", dan moet ik denken aan mijn thuisland. Van 'Tulpen uit Amsterdam' word ik juist heel blij, dat geeft me hoop."

Het Taalkoor start dinsdag 17 september, aanvang 20.00 uur. "Ook mensen die gewoon mee willen zingen zijn welkom in het Taalkoor. Van u kunnen we juist leren!", besluit Rosy. Zingt u mee? Stuur een mail:taalkoor@gmail.com of bel de bibliotheek en vraag naar Tereza, tel. 0226- 313304. U kunt natuurlijk ook eerst even komen kijken. Het is gratis.

Marsha Bakker
Meer berichten